I Ching - Księga Przemian  to starożytna chińska księga wróżb powstała ponad 3000 lat temu.
   Używana jest jako źródło mądrości, samorozwoju lub porady. Korzystał z niej Konfucjusz i Carl Gustav Jung.
   Metody stawiania wyroczni, czyli losowania heksagramów:
   1. Starożytna chińska - przez dzielenie i liczenie 50 łodyg krwawnika, stosowana do dzisiaj.
   2. Współczesna - za pomocą wyrzucania ręcznie trzech monet 6 razy i sumowania ich wartości.
   3. Teraz doszła nowa metoda, czyli generowanie I-Chingu przez program losujący na serwerze.
Księgi Przemian - komentarze i interpretacje heksagramów

I-Ching na szybko

generowany przez program
skoncentruj się na pytaniu i kliknij.

Wyrocznia wyrzucana ręcznie
za pomocą 3 monet
wg. Richarda Wilhelma

Najlepsze do losowania są monety
2 groszowe lub inne z cyfrą 2.
Przyjmujemy że reszka ma wartość
2 a orzeł 3.
Koncentrujemy się na pytaniu
i tasujemy monety w zamkniętych dłoniach.
Następnie rzucamy je 6 razy.
Po każdym wyrzuceniu sumujemy uzyskane wartości trzech monet i wpisujemy je do tabeli poniżej:

  


Wylosowane heksagramy
Przed Przemianą

48. Studnia.
Po Przemianie

11. Pokój.
Heksagram pierwszy.
Jeżeli występują tylko linie stałe 7 lub 8, to odczytujemy znaczenie tylko tego heksagramu. Jest to obraz sytuacji bez zmian. Jeżeli są linie zmienne 6 (x) lub 9 (o) to odczytujemy ich znaczenie w obu heksagramach. Pozycje linii zmiennych: 6 lub 9 liczymy zawsze od dołu do góry. Interpretacje poniżej.
Heksagram drugi.
Powstaje tylko wtedy, gdy w pierwszym występują linie zmienne 6 (x) lub 9 (o) i jest to obraz sytuacji po przemianie. Do interpretacji odczytujemy tylko znaczenie linii zmiennych w obu heksagramach. Pozycje linii zmiennych: 6 lub 9 liczymy zawsze od dołu do góry.

 
Do interpretacji odczytujemy znaczenie:
1 linia zmienna 6
5 linia zmienna 9

48. Studnia.

Górny Trygram: Kan. Przeszkoda. Otchłań.
Atrybuty: niebezpieczny
Obraz: woda
Pokrewieństwo: drugi syn

Dolny Trygram: Hsuan. Łagodność.
Atrybuty: przenikający
Obraz: wiatr, drewno
Pokrewieństwo: pierwsza córka

Można zmienić miasto, ale nie można zmienić studni. Nie ubywa jej, ani nie przybywa. Oni przychodzą i odchodzą. Czerpią ze studni. Jeżeli ktoś wody studziennej niemal dosięga, ale liny mu nie starcza lub dzban się rozbija, przynosi to niepomyślny los. Zatem człowiek szlachetny zachęca lud do pracy. Napomina by pomagano sobie wzajemnie.

1. 6. Ze studni nie pije się błota. Do starej studni nie przychodzi żadne zwierzę. Jego życie pogrąża się w błocie. Jeżeli ktoś sam się poniża, również inni do niego nie przychodzą, aż wreszcie nikt się nim nie przejmuje.

2. 9. U otworu studni strzela się ryby. Dzban jest stłuczony i cieknie. Woda, choć czysta, nie jest używana. Sytuacja kogoś, kto będąc hojnie obdarowany przez naturę, zaniedbał swoje zdolności. Nikomu na nim nie zależy, a przez to marnuje swoje zalety. Przebywa wśród ludzi pospolitych i nie jest wstanie niczego dokonać.

3. 9. Studnia jest oczyszczona, lecz nikt z niej nie pije. To jest troską mojego serca, by można z niej czerpać. Gdyby król był światłego umysłu, wspólnie cieszono by się pomyślnością. Wartościowy człowiek, którego zdolności nie mają zastosowania. Wyrażono życzenie, aby książę poznał się na nim.

4. 6. Studnię obmurowują. Nie ma ujmy. Doprowadzanie siebie do ładu. Wewnętrzny rozwój pomnaża siły i pozwala więcej dokonać w przyszłości.

5. 9. W studni jest czyste, chłodne źródło, z którego można pić. Ma zalety wybawcy i przewodnika ludzi. Posiada wodę życia. Najlepsza woda dopóki nie wydobyta, dla ludzi, którzy pragną, istnieje tylko jako możliwość. Jeżeli czerpiemy ze źródła, wcielajmy to w życie.

6. 6. Można czerpać ze studni bez przeszkód. Można na niej polegać. Najwyższa pomyślność. Studnia jest dla wszystkich. Wszyscy znajdują w niej to, czego potrzebują. Studnia jest niezawodna. Posiada wewnątrz źródło, które nie wysycha, dlatego jest błogosławieństwem dla całego kraju. Im więcej się z niej czerpie, tym większa się staje.
Hexagram pierwszy opis:
I-Ching wg. Richarda Wilhelma.
na podstawie:
"I-Cing. Księga Przemian" Richard Wilhelm.
Wyd. LATAWIEC 1994.
Koniec.
Do interpretacji odczytujemy znaczenie:
1 linia zmienna 6
5 linia zmienna 9

11. Pokój.

Górny Trygram: Koun. Biorczość. Podatność.

Atrybuty: oddany, uległy
Obraz: ziemia
Pokrewieństwo: matka

Dolny Trygram: Tchien. Twórczość.
Atrybuty: silny
Obraz: niebo
Pokrewieństwo: ojciec

Małe odchodzi, wielkie zbliża się. Pomyślny los. Powodzenie. Władca bieg nieba i ziemi dzieli dopełnia. Dary nieba i ziemi wspiera, porządkuje i tak wspomaga lud.

1. 9. Gdy ciągnąć za sitowie wychodzi cała darń. Każde wedle swego rodzaju. Przedsięwzięcia przynoszą pomyślny los. Pociąganie za sobą innych.

2. 9. Nieokrzesanych z łagodnością znosić. Rzekę przekroczyć zdecydowanie. Nie lekceważyć tego co dalekie. Towarzyszy nie faworyzować. W ten sposób zdoła się iść środkiem.

3. 9. Nie ma równiny takiej, żeby pochyłości za nią nie było. Nie ma pójścia takiego, żeby powrotu nie było. Bez ujmy jest kto w niebezpieczeństwie pozostaje wytrwały. Na tę prawdę nie narzekaj, korzystaj z pomyślnego losu, który masz jeszcze.

4. 6. Zlatuje w dół nie chełpiąc się bogactwem. Wespół ze swoimi najbliższym bez fałszu i szczerze. Spontaniczne zbliżenie.

5. 6. Cesarz wydaje córkę za mąż. To przynosi błogosławieństwo i najwyższą pomyślność. Skromne zjednoczenie przynosi szczęście.

6. 6. Wał z powrotem obala się do fosy. Nie używaj teraz wojska. Rozkazy ogłoś w swoim mieście. Wytrwałość przynosi upokorzenie. Przeznaczeniu staje się zadość. Poddanie losowi w gronie swoich bliskich.
Hexagram drugi opis:
I-Ching wg. Richarda Wilhelma.
na podstawie:
"I-Cing. Księga Przemian" Richard Wilhelm.
Wyd. LATAWIEC 1994.
Koniec.

 
  Jedynie u mnie na stronie 2 interpretacje wyroczni:

 ● Start  ● I-Ching co to jest?  ● Jak działa i losuje program: I ching na szybko?  ● Koncerty i imprezy Wa-wa   

Software Darek Dabrowski. Copyright (c) Darek Dabrowski 2004- 2013
E-mail: skasuj-to-addarek@interia.pl.
I Ching Księga Przemian - losowanie i obliczanie wyrzucanych hexagramów,
porada wyroczni on-line za pomocš programu losujšcego i interpretujšcego hexagramy.