I Ching - Księga Przemian  to starożytna chińska księga wróżb powstała ponad 3000 lat temu.
   Używana jest jako źródło mądrości, samorozwoju lub porady. Korzystał z niej Konfucjusz i Carl Gustav Jung.
   Metody stawiania wyroczni, czyli losowania heksagramów:
   1. Starożytna chińska - przez dzielenie i liczenie 50 łodyg krwawnika, stosowana do dzisiaj.
   2. Współczesna - za pomocą wyrzucania ręcznie trzech monet 6 razy i sumowania ich wartości.
   3. Teraz doszła nowa metoda, czyli generowanie I-Chingu przez program losujący na serwerze.
Księgi Przemian - komentarze i interpretacje heksagramów

I-Ching na szybko

generowany przez program
skoncentruj się na pytaniu i kliknij.

Wyrocznia wyrzucana ręcznie
za pomocą 3 monet
wg. Richarda Wilhelma

Najlepsze do losowania są monety
2 groszowe lub inne z cyfrą 2.
Przyjmujemy że reszka ma wartość
2 a orzeł 3.
Koncentrujemy się na pytaniu
i tasujemy monety w zamkniętych dłoniach.
Następnie rzucamy je 6 razy.
Po każdym wyrzuceniu sumujemy uzyskane wartości trzech monet i wpisujemy je do tabeli poniżej:

  


Wylosowane heksagramy
Przed Przemianą

25. Niewinność.
Po Przemianie

41. Pomniejszenie.
Heksagram pierwszy.
Jeżeli występują tylko linie stałe 7 lub 8, to odczytujemy znaczenie tylko tego heksagramu. Jest to obraz sytuacji bez zmian. Jeżeli są linie zmienne 6 (x) lub 9 (o) to odczytujemy ich znaczenie w obu heksagramach. Pozycje linii zmiennych: 6 lub 9 liczymy zawsze od dołu do góry. Interpretacje poniżej.
Heksagram drugi.
Powstaje tylko wtedy, gdy w pierwszym występują linie zmienne 6 (x) lub 9 (o) i jest to obraz sytuacji po przemianie. Do interpretacji odczytujemy tylko znaczenie linii zmiennych w obu heksagramach. Pozycje linii zmiennych: 6 lub 9 liczymy zawsze od dołu do góry.

 
Do interpretacji odczytujemy znaczenie:
2 linia zmienna 6
4 linia zmienna 9
5 linia zmienna 9

25. Niewinność. Nieoczekiwanie.

Górny Trygram: Tchien. Twórczość.
Atrybuty: silny
Obraz: niebo
Pokrewieństwo: ojciec

Dolny Trygram: Tchen. Pobudzenie.
Atrybuty: pobudzający ruch
Obraz: grzmot, piorun
Pokrewieństwo: pierwszy syn

Powodzenie. Sprzyjająca jest wytrwałość. Jeśli ktoś nie jest takim jak być powinien, ma niepomyślny los i nie jest dlań sprzyjającym by podjąć działanie. Naturalny stan niewinności. podobnie dawni królowie, bogaci w cnoty i w zgodzie z czasem, chronili i żywili wszelkie istoty.

1. 9. Niewinny sposób bycia przynosi pomyślny los. Pierwsze odruchy serca są zawsze dobre. Pójście w ślad za nimi.

2. 6. Jeżeli orząc nie liczy się na żniwa, a przy karczowaniu na pożytek z pola, to sprzyjającym jest, by coś przedsięwziąć. Praca powinna być wykonywana dla niej samej bez oglądania się na zyski.

3. 6. Niezawiniony niepomyślny los. Krowa którą ktoś przywiązał przy drodze, to zysk dla wędrowca, a strata dla obywatela.

4. 9. Kto potrafi być wytrwałym pozostaje wolnym od ujmy. Prawdziwej własności nie można utracić, nawet gdyby odrzuciło się ją od siebie.

5. 9. W niezawinionej przez własne błędy chorobie nie używaj lekarstwa. Przejdzie sama z siebie.

6. 9. Niewinne postępowanie przynosi los niepomyślny. Nic nie jest sprzyjające. Trzeba spokojnie czekać, nie snując zbędnych planów.
Hexagram pierwszy opis:
I-Ching wg. Richarda Wilhelma.
na podstawie:
"I-Cing. Księga Przemian" Richard Wilhelm.
Wyd. LATAWIEC 1994.
Koniec.
Do interpretacji odczytujemy znaczenie:
2 linia zmienna 6
4 linia zmienna 9
5 linia zmienna 9

41. Pomniejszenie.

Górny Trygram: Ken. Trwanie w spokoju.
Atrybuty: spoczywający
Obraz: góra
Pokrewieństwo: trzeci syn

DolnyTrygram: Touei. Pogoda ducha.
Atrybuty: radosny
Obraz: jezioro
Pokrewieństwo: trzecia córka

Pomniejszenie wraz ze szczerością skutkuje najwyższą pomyślnością. Bez ujmy. Można być wytrwałym. Sprzyjającym jest podjęcie działania. Jak tego dokonać? Do ofiary można użyć dwóch małych miseczek ofiarnych. Człowiek szlachetny poskramia swój gniew i hamuje instynkty.

1. 9. Gdy sprawy są ukończone, szybko pójść nie jest ujmą. Trzeba tylko rozważyć, jak dalece innych wolno pomniejszać.

2. 9. Sprzyjająca jest wytrwałość. Przedsięwzięcie czegoś przynosi los niepomyślny. Nie pomniejszając siebie samego, zdolnym się jest powiększać innych.

3. 6. Jeżeli trzech ludzi wędruje razem, ich liczba pomniejsza się o jednego. Jeżeli jeden człowiek wędruje, znajduje dla siebie towarzysza. Gdzie jest troje ludzi tam budzi się zazdrość. Jeden z nich musi ustąpić. Ścisła więź jest możliwa tylko we dwoje. A gdy człowiek jest sam jeden, wkrótce znajduje towarzysza, który go uzupełnia.

4. 6. Jeżeli ktoś pomniejsza swoje wady, sprawia, że inny śpiesznie przybywa i się weseli. Nie ma ujmy.

5. 6. Zaiste, ktoś go powiększa. Dziesięć par żółwi oprzeć mu się nie zdoła. Najwyższa pomyślność. Jeżeli komuś jest przeznaczony pomyślny los, przyjdzie on nieuchronnie.

6. 9. Jeżeli jest się powiększonym bez pomniejszania innych, nie jest to ujmą. Wytrwałość przynosi pomyślny los. Sprzyjającym jest, by coś przedsięwziąć. Dostaje się sługi, ale już się nie ma osobnego domu.
Hexagram drugi opis:
I-Ching wg. Richarda Wilhelma.
na podstawie:
"I-Cing. Księga Przemian" Richard Wilhelm.
Wyd. LATAWIEC 1994.
Koniec.

 
  Jedynie u mnie na stronie 2 interpretacje wyroczni:

 ● Start  ● I-Ching co to jest?  ● Jak działa i losuje program: I ching na szybko?  ● Koncerty i imprezy Wa-wa   

Software Darek Dąbrowski. Copyright (c) Darek Dąbrowski 2004- 2016
E-mail: skasuj-to-addarek@interia.pl.
I Ching Księga Przemian - losowanie i obliczanie wyrzucanych hexagramów,
porada wyroczni on-line za pomocą programu losującego i interpretującego hexagramy.